Friday, April 5, 2013

qeyri-standart suallar

? düşünürsüz ki, vaxt gələcək böyük hadisələr belə tək bir sözlə ifadə olunacaq
? sizin fikirlər nə vaxta kimi eyni qalacaq
? onillik irihəcmli sosial dəyişikliklərə inanırsız
? siz özünüzdə olan imkanlardan nə qədər istifadə edirsiz
? sizin ideal kino qəhrəmanı kimdir, yoxsa eləsi ilə rastlaşmamız
? kinolar kitabları əvəzləyə bilər, internet TV-ni əvəzləyə bilər, bəs bütün bunların hamısını nə əvəzləyə bilər
? Dünya yeni radikal iqtisadi modeli formalaşdıra bilər
? Dünya güc mərkəzləri növbəti yarıməsrdə hansı istiqamətə gedəcək
? Qloballaşma hansı səviyyəyə qədər gedə bilər
? milli mənəvi dəyərlər Qloballaşmanın qarşısına səd çəkir
? səsli zəngi video zənglər əvəzləyir, bəs onu nə əvəzləyəcək
? maksimal Qloballaşma nəyə gətirə bilər
? regional konfliktlərdə Qloballaşma və dünya ölkələri mövqeyi nə dərəcədə həlledicidir
? inanırsanki, Hollywood insanların dini inanclarını təsir edəcək
? insanlar Xalid Hüseyni-dən sonra çərpələngi xatırladılar
? sevgi nələri elətdirə bilməz (ciddi olaraq nələri elətdirə bilməz)
? hansı hadisələr insanlarda .................. yaradır (boşluğu doldur)
? qeyri-adi təfəkkür üçün qeyri-standart suallar lazımdır
? sosial şəbəkə(lər)i nə əvəz edə bilər
? qlobal inkişaf həmişə positiv meyllilikdədir
? hadisələrə positiv və negativ yanaşmaq sadəcə ruh halı və ya anlıq psixologiyadır
? siqaretin zərərli olduğuna inanırsız

.......yenilənəcək....

yazdı: Agil Yusif